UKKNJN
Deutsch

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego

Rekrutacja UKKNJN

Zostań studentem UKKNJN - sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Tablica UKKNJN

Aktualne informacje o zmianach w planie zajęć oraz terminach i wynikach egzaminów.

Nauczyciele akademiccy

Poznaj naszą kadrę dydaktyczną lub pobierz materiały do zajęć.

Opłaty

2012-09-24

Terminy wnoszenia opłat w roku akademickim 2012/2013:
Terminarz wnoszenia opłat dotyczy wszystkich rodzajów usług edukacyjnych.
Tabela opłat dostępna jest tutaj 

 

SEMESTR ZIMOWY:

 

Wybór formy płatności należy zdefiniować w USOSweb do dnia 29 września 2012; po tym terminie zostanie ustawiona domyślnie płatność jednorazowa.

 

Opłaty w formie jednorazowej wpłaty należy wnosić w terminie do dnia 30 września 2012 r.

w dwóch ratach:   

 I rata  do dnia 30 września 2012 r.

II rata  do dnia 15 listopada 2012 r.

w trzech ratach:

I rata do dnia 30 września 2012 r.

 II rata do dnia 15 listopada 2012 r.

III rata do dnia 15 grudnia 2012 r.

 

SEMESTR LETNI:

 

Opłaty w formie jednorazowej wpłaty należy wnosić w terminie do dnia 15 lutego 2013 r.

w dwóch ratach:     

I rata do dnia 15 lutego 2013 r.

 II rata do dnia 15 marca 2013 r.

 

w trzech ratach: I rata do dnia 15 lutego 2013 r.

 II rata do dnia 15 marca 2013 r.

 III rata do dnia 15 kwietnia 2013 r.

 

UWAGA!!! WSZELKIE OPŁATY ZA STUDIA NALEŻY WNOSIĆ ZA POŚREDNICTWEM INDYWIDUALNEGO KONTA USOS.

Opłata za legitymację na konto Uniwersytetu Warszawskiego:

Bank Millenium S.A.
numer rachunku: 56 1160 2202 0000 0000 7648 6236
Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 26/28
Warszawa
 
Studenci niżej wymienionych lat, wnoszą opłaty za:

I rok studia dzienne i zaoczne:

- opłata w wysokości 17 zł za legitymację (na konto UW)

II i III rok studia dzienne i zaoczne:
- powtarzanie przedmiotu/roku (zgodnie z cennikiem) (na konto indywidualne USOS)
III rok studia dzienne i zaoczne:
- opłatę za dyplom (60 zł) (na konto indywidualne USOS)

 

Jak otrzymać fakturę ?

Aby otrzymać fakturę student w ciągu 7 dni od dnia dokonania wpłaty powinien:
1. Złożyć podanie poprzez USOSweb (proszę podać numer PESEL lub numer NIP)
2. Wydrukować, podpisać, dołączyć oryginał wpłaty i złożyć podanie w sekretariacie UKKNJN
3. W przypadku gdy, wpłaty czesnego dokona Firma/Instytucja, która nie zawarła umowy na Państwa kształcenie w Uniwersytecie Warszawskim, faktura zostanie wystawiona na dane osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej*. Firma zostanie wskazana w fakturze, jako płatnik.
4. W przypadku gdy, będzie zawarta umowa o kształcenie pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim, a Państwa Firmą, faktura zostanie wystawiona na Firmę.

* Podstawa prawna art. 106 ust 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54
poz. 535 ze zm.)