UKKNJN
Deutsch

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego

Rekrutacja UKKNJN

Zostań studentem UKKNJN - sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Tablica UKKNJN

Aktualne informacje o zmianach w planie zajęć oraz terminach i wynikach egzaminów.

Nauczyciele akademiccy

Poznaj naszą kadrę dydaktyczną lub pobierz materiały do zajęć.

Sekretariat UKKNJNważne

15 lipca 2015

Instrukcja dotycząca wypełniania testu poziomującego z języka obcego specjalności dodatkowej dla kandydatów na studia w UKKNJN w rok akademickim 2015/2016ważne

09 lipca 2015

Ogólnouniwersytecka Ankieta Oceniająca Jakość Kształcenia na UWważne

11 czerwca 2015

Kwalifikacja na studia Erasmus+ważne

18 lutego 2015

UZUPEŁNIENIE 0,5 ECTS ZA WF - KURSważne

26 czerwca 2014

UWAGA STUDENCI UKKNJN!ważne

16 kwietnia 2014

Wytyczne PNJNważne

07 lutego 2014