UKKNJN
Deutsch

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego

Rekrutacja UKKNJN

Zostań studentem UKKNJN - sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Tablica UKKNJN

Aktualne informacje o zmianach w planie zajęć oraz terminach i wynikach egzaminów.

Nauczyciele akademiccy

Poznaj naszą kadrę dydaktyczną lub pobierz materiały do zajęć.

Kwalifikacja na Program Erasmus+ w UKKNJN ważne

14 stycznia 2019

Uwaga: Możliwość szkolenia zawodowego dla studentów w Goethe Institutważne

30 października 2018

Informacja o szkoleniu BHP dla nowo przyjętych studentów w roku akademickim 2018/2019ważne

29 października 2018

2 listopada dniem wolnym od zajęć dydaktycznych w Centrumważne

29 października 2018

Informacja odnośnie praktyk w ramach programu Erasmus+ ważne

06 marca 2018