UKKNJN
Deutsch

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego

Rekrutacja UKKNJN

Zostań studentem UKKNJN - sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Tablica UKKNJN

Aktualne informacje o zmianach w planie zajęć oraz terminach i wynikach egzaminów.

Nauczyciele akademiccy

Poznaj naszą kadrę dydaktyczną lub pobierz materiały do zajęć.

Informacja o zamknięciu sekretariatu w dniach: 14.09 - 15.09.2015ważne

10 września 2015

Egzamin poprawkowy u dr. P. Tokarskiego z przedmiotu PNJN - moduł Cważne

07 września 2015

Harmonogram Dni Adaptacyjnych dla nowo przyjętych studentów I roku Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiegoważne

03 września 2015

Dodatkowy dyżur w sesji poprawkowej Dr. P. Wolskiegoważne

01 września 2015

Informacja o terminie Egzaminu Ustnego z PNJN (I rok)ważne

01 września 2015

Harmonogram poprawkowej sesji letniej II specjalności Angielskiej oraz Francuskiejważne

30 lipca 2015

HARMONOGRAM letniej sesji poprawkowej w roku akademickim 2014/2015 dla studentów studiów stacjonarnych pierwsza specjalność j. niemieckiważne

30 lipca 2015

Sekretariat UKKNJNważne

15 lipca 2015

Instrukcja dotycząca wypełniania testu poziomującego z języka obcego specjalności dodatkowej dla kandydatów na studia w UKKNJN w rok akademickim 2015/2016ważne

09 lipca 2015

Ogólnouniwersytecka Ankieta Oceniająca Jakość Kształcenia na UWważne

11 czerwca 2015

Kwalifikacja na studia Erasmus+ważne

18 lutego 2015

UZUPEŁNIENIE 0,5 ECTS ZA WF - KURSważne

26 czerwca 2014

UWAGA STUDENCI UKKNJN!ważne

16 kwietnia 2014

Wytyczne PNJNważne

07 lutego 2014