UKKNJF
Français

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego

Rekrutacja UKKNJF

Zostań studentem UKKNJF - sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Tablica UKKNJF

Aktualne informacje o zmianach w planie zajęć oraz terminach i wynikach egzaminów.

Nauczyciele akademiccy

Poznaj naszą kadrę dydaktyczną lub pobierz materiały do zajęć.

Start » UKKNJF » Kolegium » Współpraca międzynarodowa » Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

2016-11-10

Od 1 stycznia 2014 roku program LLP: "Uczenie się przez całe życie" zostaje zastąpiony programem Erasmus+.

 

Informacje o programie znajdują się na stronie

www.erasmusplus.org.pl 

Informacje na temat akcji 1: Mobilność edukacyjna znajdują się na stronie:

http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/

Informacje na temat mobilności edukacyjnej organizowanej w ramach nowego programu w UW znajdują się na stronie

http://www.bwz.uw.edu.pl/

 

UKKNJF ma podpisane umowy z następującymi uczelniami zagranicznymi ramach Akcji 1 programu Erasmus+ (lata 2014-2020):

 Belgia,  Liège, Haute Ecole Libre Mosane (HELMo)

https://www.helmo.be/CMS

Belgia, Mons, Haute Ecole Provinciale de Hainaut–Condorcet

http://www.condorcet.be/

Belgia, Gandawa, Artevelde University College Ghent

http://www.arteveldehs.be/en

Francja, Université Paris- Est Créteil Val de Marne (UPEC)

http://www.u-pec.fr/

Francja, Université d'Orléans, ESPE

http://www.univ-orleans.fr/espe

Hiszpania, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha

http://www.uclm.es/

Szwajcaria, Fribourg, University of Fribourg

www.unifr.ch/international/ 

 

UKKNJF współpracuje z Uniwersytetem w Liège w ramach bezpośredniej współpracy bilateralnej dotyczącej prowadzenia wspólnych projektów edukacyjnych i wymiany studentów w celu odbywania krótkoterminowych praktyk pedagogicznych. 

Informacje na temat programów mobilności studentów znajdują się w na stronie internetowe UKKNJF w zakładce 

Studia/Program Erasmus+

Informacje na temat programu MOST  znajdują się w zakładce Program MOST

Koordynator ds. mobilności  UKKNJF

j.zielinska@uw.edu.pl