UKKNJF
Français

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego

Rekrutacja UKKNJF

Zostań studentem UKKNJF - sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Tablica UKKNJF

Aktualne informacje o zmianach w planie zajęć oraz terminach i wynikach egzaminów.

Nauczyciele akademiccy

Poznaj naszą kadrę dydaktyczną lub pobierz materiały do zajęć.

Start » UKKNJF » Studia » Samorząd studencki » Samorząd studencki

Samorząd studencki

2016-01-11

Samorząd studentów UKKNJF 2015-2016

 

 

Organizację tworzą wszyscy studenci naszego wydziału. Patronujemy wielu inicjatywom i imprezom studenckim. Współpracujemy z organizacjami akademickimi oraz przyznajemy fundusze na ich działalność. Na czele Samorządu stoi Zarząd w składzie:

• Julia Wasilewska - przewodnicząca (I rok)

   ji.wasilewska@student.uw.edu.pl

• Marta Wawrzyniak - wiceprzewodnicząca (II rok)

   marta.wawrzyniak@student.uw.edu.pl

• Tatiana Sosnowska  (I rok)

   t.sosnowska@o2.pl

 

Komisja stypendialna UKKNJF 2014-2015

• Agata Pawelec – przewodnicząca (II rok)

   agata.pawelec@student.uw.edu.pl

• Kamila Siepsiak – wiceprzewodnicząca (II rok)

   kamila.siepsiak@student.uw.edu.pl 

• Bernadetta Turzańska (II rok)

   b.turzanska@student.uw.edu.pl

 

 

Zapraszamy na fanpage na Facebook’u: www.facebook.com/zssukknjfuw

Adres e-mail Samorządu studentów UKKNJF: zssukknjfuw@gmail.com  

Kontakt z przewodniczącą Samorządu: ji.wasilewska@student.uw.edu.pl

Strona internetowa Samorządu Studentów UW: http://samorzad.uw.edu.pl/

 

Co to jest Samorząd studencki i jakie ma uprawnienia?

 

 Samorząd studencki – działa w Polsce w oparciu o Ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), która wymienia samorząd studencki jako ciało, w skład którego wchodzą wszyscy studenci danej uczelni.