UKKNJF
Français

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego

Rekrutacja UKKNJF

Zostań studentem UKKNJF - sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Tablica UKKNJF

Aktualne informacje o zmianach w planie zajęć oraz terminach i wynikach egzaminów.

Nauczyciele akademiccy

Poznaj naszą kadrę dydaktyczną lub pobierz materiały do zajęć.

Start » UKKNJF » Studia » Program Erasmus+ » Wymiana międzynarodowa

Wymiana międzynarodowa

2015-01-28

Program Erasmus+ w UKKNJF

UKKNJF uczestniczy w programie Erasmus od początku działania tego programu w naszej uczelni – (początkowo Sokrates-Erasmus, następnie LLP – Erasmus, a obecnie Erasmus+).

Koordynatorem ds. mobilności  w naszym Kolegium jest :

Janina Zielińska – j.zielinska@uw.edu.pl

Podpisane umowy umożliwiają studentom otrzymanie stypendium i odbycie jednego semestru studiów na partnerskiej uczelni zagranicznej. Przedmioty zaliczone za granicą są równoważne z zaliczeniem semestru studiów w UKKNJF.

Studenci wyjeżdżają na uczelnie zagraniczne na III roku studiów, w semestrze zimowym lub letnim. Zgłaszanie kandydatur i rekrutacja na studia zagraniczne odbywają się na początku semestru letniego - na następny rok akademicki. O otrzymaniu stypendium decydują następujące elementy: średnia ocen (zaliczenia i egzaminy), włączanie się w życie kolegium i uczelni, jakość listu motywacyjnego oraz ogólna postawa studenta.

UKKNJF ma podpisane umowy z następującymi uczelniami zagranicznymi ramach Akcji 1 programu Erasmus+ (lata 2014-2020):

Belgia,  Liège, Haute Ecole Libre Mosane (HELMo)

https://www.helmo.be/CMS

Belgia, Mons, Haute Ecole Provinciale de Hainaut–Condorcet

http://www.condorcet.be/

Belgia, Gandawa, Artevelde University College Ghent

http://www.arteveldehs.be/en

Francja, Université Paris- Est Créteil Val de Marne (UPEC)

http://www.u-pec.fr/

Francja, Université d'Orléans, ESPE

http://www.univ-orleans.fr/espe

Hiszpania, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha

http://www.uclm.es/

Szwajcaria, Fribourg, University of Fribourg

 www.unifr.ch/international/

Szczegółowe informacje na temat wymiany na poszczególne lata są ogłaszane na stronie internetowej UKKNJF i na tablicy ogłoszeniowej w korytarzu naszej  jednostki na przełomie semestru zimowego i letniego. 

Informacje na temat wymiany z Szwajcarią (zobacz)

Informacje na temat programu Erasmus +  (zobacz)

Prezentacja programu w języku francuskim

http://www.agence-erasmus.fr/page/erasmus-plus-education-et-formation

 

Prezentacja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na temat programu Erasmus + w sektorze szkolnictwa wyższego:  Oferta programu Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego (zobacz)