UKKNJF
Français

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego

Rekrutacja UKKNJF

Zostań studentem UKKNJF - sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Tablica UKKNJF

Aktualne informacje o zmianach w planie zajęć oraz terminach i wynikach egzaminów.

Nauczyciele akademiccy

Poznaj naszą kadrę dydaktyczną lub pobierz materiały do zajęć.

Start » UKKNJF » Kolegium » Rekrutacja

Rekrutacja

2017-07-10

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego proponuje trzyletnie wyższe studia pierwszego stopnia nadające uprawnienia do nauczania języka francuskiego oraz drugiego przedmiotu (języka angielskiego lub języka niemieckiego lub historii i społeczeństwa) w szkołach podstawowych, przedszkolach oraz w szkołach językowych.

Program studiów obejmuje praktyczną naukę języka francuskiego, przygotowanie metodyczno-pedagogiczne (w tym praktyki pedagogiczne, które pozwalają zapoznać się z zawodem) oraz blok przedmiotów uzupełniających, w skład którego wchodzą zajęcia z językoznawstwa, historii, kultury i literatury krajów francuskojęzycznych, a także zajęcia informatyczne rozwijające kompetencje cyfrowe w uczeniu się i w nauczaniu

Zajęcia odbywają się w siedzibie Kolegium na Mokotowie​ i są prowadzone w przeważającej części w języku francuskim. Absolwenci uzyskują tytuł licencjata.

 

 

 

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018

 

Oferta studiów w UKKNJF:

Studia I stopnia - stacjonarne 

·        Nauczanie języków obcych: nauczanie języka francuskiego,

specjalność dodatkowa: nauczanie języka angielskiego

 

·        Nauczanie języków obcych: nauczanie języka francuskiego,

specjalność dodatkowa: nauczanie języka niemieckiego

 

·        Nauczanie języków obcych: nauczanie języka francuskiego,

specjalność dodatkowa: nauczanie przedmiotu historia i społeczeństwo

 

Zgodnie z harmonogramem rekrutacja na studia w UKKNJF rozpocznie się 5 czerwca

i potrwa do 7 lipca. Wyniki będą ogłoszone w dniu 19 lipca, o godz. 14.00.

 

Regulaminy rekrutacji, harmonogram, lista dokumentów do składania po zakwalifikowaniu znajdują się na stronie Biura ds. Rekrutacji UW

www.rekrutacja.uw.edu.pl

 

 

Strona Internetowej Rejestracji Kandydatów

www.irk.uw.edu.pl

 

bezpośredni link dotyczący rekrutacji do UKKNJF

https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=S1-NJO-F-A&kategoria=

Instrukcja dotycząca wypełniania testu poziomującego z języka obcego specjalności dodatkowej dla kandydatów na studia w UKKNJF w rok akademickim 2017/2018 [zobacz]*
Test będzie aktywny od dnia ogłoszenia wyników, czyli od 15.07.2017 r.
* Kandydatów zakwalifikowanych na studia prosimy o dołączenie do składanych dokumentów certyfikatu poziomującego, odpowiedniego z języka angielskiego lub niemieckiego. Certyfikat należy wydrukować po rozwiązaniu testu. Przedstawiony certyfikat umożliwi Kolegium rejestrowanie do grup Praktycznej Nauki Języka na poziomie zgodnym z kompetencjami językowymi studenta. Wymóg ten nie dotyczy kandydatów, którzy jako specjalność dodatkową wybrali nauczanie przedmiotu historia i społeczeństwo.

W razie problemów technicznych prosimy o kontakt na adres: jezyki-help.come@uw.edu.pl

 

Etykiety tej strony: Rekrutacja