UKKNJA
English

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego

Rekrutacja UKKNJA

Zostań studentem UKKNJA - sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Tablica UKKNJA

Aktualne informacje o zmianach w planie zajęć oraz terminach i wynikach egzaminów.

Nauczyciele akademiccy

Poznaj naszą kadrę dydaktyczną lub pobierz materiały do zajęć.

Start » UKKNJA » Studenci » Samorząd studentów UKKNJA » Samorząd studentów UKKNJA

Samorząd studentów UKKNJA

2015-06-25

Zarząd Samorządu Studentów UKKNJA
w roku akademickim 2017/2018


Skład:

Weronika Glinka, rok II
wa.glinka@student.uw.edu.pl
- Przewodnicząca Zarzadu Samorządu Studentów UKKNJA
- członek Rady Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej
- sprawy studenckie, dydaktyczne, wewnętrzne i finansowe

Magdalena Bargilewicz, rok I
- członek Rady Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej
- sprawy finansowe

Magdalena Czapska, rok II
- sprawy finansowe, promocyjne i studenckie (zaoczni)

Karol Ciećwierz, rok II
- sprawy promocyjne

Kaja Gotlib, rok III
- sprawy promocyjne

Aaron Welman, rok III
- sprawy zewnętrzne

Elżbieta Wilkowska, rok I
- wiceprzewodnicząca Komisji Stypendialnej UKKNJA,
- sprawy stypendialne

Dyżur w semestrze zimowym 2017/2018
czwartki 13.30 - 14.00 w sali nr 300
lub w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu

Kontakt z ZSS UKKNJA:
https://www.facebook.com/UKKNJA/

Etykiety tej strony: Samorząd studentów UKKNJA