UKKNJA
English

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego

Rekrutacja UKKNJA

Zostań studentem UKKNJA - sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Tablica UKKNJA

Aktualne informacje o zmianach w planie zajęć oraz terminach i wynikach egzaminów.

Nauczyciele akademiccy

Poznaj naszą kadrę dydaktyczną lub pobierz materiały do zajęć.

Start » UKKNJA » Studenci » Rezygnacja z zaliczenia przedmiotu » Rezygnacja z zaliczenia przedmiotu

Rezygnacja z zaliczenia przedmiotu

2015-11-16

W przypadku rezygnacji z zajęć, studenci zobowiązani są zgłosić rezygnację samodzielnie za pośrednictwem USOSweb. W tym celu należy przejść do modułu Moje studia - podpięcia i wskazać przedmiot, z którego chce się zrezygnować. Rezygnację można złożyć po uprzednim podpięciu przedmiotu pod określony program studiów w terminie wynikającym z Regulaminu Studiów i Zasad Studiowania obowiązujących w jednostce prowadzącej ten program.