UKKNJA
English

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego

Rekrutacja UKKNJA

Zostań studentem UKKNJA - sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Tablica UKKNJA

Aktualne informacje o zmianach w planie zajęć oraz terminach i wynikach egzaminów.

Nauczyciele akademiccy

Poznaj naszą kadrę dydaktyczną lub pobierz materiały do zajęć.

Start » UKKNJA » Studenci » Praktyki dydaktyczne » Praktyki dydaktyczne

Praktyki dydaktyczne

2017-09-06

 

PRAKTYKI PEDAGOGICZNE

Zespół ds. praktyk

 

Kierownik praktyk

mgr Barbara Górska, b.gorska@uw.edu.pl


Opiekunowie praktyk

dr Piotr Sokołowski, sokolowski2@tlen.pl
dr Magdalena Junkieles, mjunkieles@gmail.com
mgr Anna Walewska, anna.walewska@uw.edu.pl

Wkrótce na stronie zostanie umieszczony zaktualizowany regulamin praktyk, który będzie obowiązywał od 1 października 2017

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

szczegóły - załącznik PDF

Szczegółowe zasady odbywania praktyk dla studentów I roku znajdują się w zakładce Praktyki opiekuńczo-wychowawcze

Szczegółowe zasady odbywania praktyk dla studentów II roku

zobacz - załącznik PDF

Szczegółowe zasady odbywania praktyk dla studentów III roku

zobacz - załącznik PDF

Szczegółowe zasady odbywania praktyk dla studentów III roku specjalności dodatkowej - nauczanie języka angielskiego

zobacz - załącznik PDF

Szczegółowe zasady odbywania praktyk dla studentów III roku UKKNJA specjalności dodatkowej: Historia i społeczeństwo

zobacz - załącznik PDF 

 

Dokumenty do pobrania

1.Załącznik nr 2 do skierowania (zgoda dyrektora/deklaracja mentora/potwierdzenie)

(wydrukować obustronnie na 1 kartce)

pobierz - załącznik PDF 

2.Załącznik nr 3 do skierowania (informator dla mentora)

(wydrukować obustronnie na 1 kartce) 

pobierz - załącznik PDF 

3. Załącznik nr 4 do skierowania (Karta oceny praktykanta) 
pobierz - załącznik PDF
4. Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia
pobierz -załącznik PDF
5. Arkusz obserwacji

pobierz - załącznik PDF