UKKNJA
English

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego

Rekrutacja UKKNJA

Zostań studentem UKKNJA - sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Tablica UKKNJA

Aktualne informacje o zmianach w planie zajęć oraz terminach i wynikach egzaminów.

Nauczyciele akademiccy

Poznaj naszą kadrę dydaktyczną lub pobierz materiały do zajęć.

Start » UKKNJA » Studenci » Praktyki dydaktyczne » Praktyki dydaktyczne

Praktyki dydaktyczne

2017-10-27

 

PRAKTYKI PEDAGOGICZNE

Zespół ds. praktyk

 

Kierownik praktyk

mgr Barbara Górska, b.gorska@uw.edu.pl


Opiekunowie praktyk

mgr Barbara Górska, b.gorska@uw.edu.pl ( III rok niestacjonarne zaoczne)
dr Piotr Sokołowski, piotrs@lm.pl (I rok stacjonarne i niestacjonarne zaoczne, I semestr SP - Praktyki O-W)
mgr Anna Walewska, anna.walewska@uw.edu.pl  (II rok stacjonanrne i niestacjonarne zaoczne, SP w zakresie nauczania drugiego przedmiotu)
dr Magdalena Junkieles, mjunkieles@gmail.com (III rok stacjonarne, III rok dod.spec.j.angielski,  SP w  specjalności nauczycielskiej)
mgr Ewa Kotkowska-Chmurzyńska ewakot@poczta.onet.pl (III rok - dod.spec z Historii i wiedzy o społeczeństwie)

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH W UKKNJA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

szczegóły - załącznik PDF

Szczegółowe zasady odbywania praktyk dla studentów I roku znajdują się w zakładce Praktyki opiekuńczo-wychowawcze

Szczegółowe zasady odbywania praktyk dla studentów II roku

zobacz - załącznik PDF

Szczegółowe zasady odbywania praktyk dla studentów III roku

zobacz - załącznik PDF

Szczegółowe zasady odbywania praktyk dla studentów III roku specjalności dodatkowej - nauczanie języka angielskiego

zobacz - załącznik PDF

Szczegółowe zasady odbywania praktyk dla studentów III roku specjalności dodatkowej - nauczanie historii i społeczeństwa - znajdują się w osobnej zakładce praktyki dydaktyczne - historia i społeczeństwo link TUTAJ

Dokumenty do pobrania

Dziennik praktyk z wzorem wypełniania [zobacz]

1.Załącznik nr 2 do skierowania (zgoda dyrektora/deklaracja mentora/potwierdzenie)

(wydrukować obustronnie na 1 kartce)

pobierz - załącznik PDF

2.Załącznik nr 3 do skierowania (informator dla mentora)

(wydrukować obustronnie na 1 kartce) 

pobierz - załącznik PDF

3. Załącznik nr 4 do skierowania (Karta oceny praktykanta) 
(wydrukować obustronnie na 1 kartce)
pobierz - załącznik PDF
4. Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia
pobierz -załącznik PDF
5. Arkusz obserwacji

pobierz - załącznik PDF
6. Lesson plan
pobierz - załącznik RTF