UKKNJA
English

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego

Rekrutacja UKKNJA

Zostań studentem UKKNJA - sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Tablica UKKNJA

Aktualne informacje o zmianach w planie zajęć oraz terminach i wynikach egzaminów.

Nauczyciele akademiccy

Poznaj naszą kadrę dydaktyczną lub pobierz materiały do zajęć.

Start » UKKNJA » Kolegium » Organizacja roku akademickiego 2017/2018 » Organizacja roku akademickiego 2017/2018

Organizacja roku akademickiego 2017/2018

2017-09-01

CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH

I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO


  Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego


ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018:

WŁADZE:

Dyrektor CKNJOiEE: dr Danuta ROMANIUK

Zastępca Dyrektora CKNJOiEE : dr  Agnieszka Sochal

Pełnomocnik Dyrektora CKNJOiEE UW ds. Programowych: dr Anna MURKOWSKA

Kierownik UKKNJA: dr Urszula Chybowska

Zastępca Kierownika UKKNJA: dr Jacek Romaniuk

 
KOORDYNATORZY PRZEDMIOTÓW:

Dydaktyka języka angielskiego: dr hab.  Joanna NIJAKOWSKA. prof.UW

Fonetyka: prof. UW dr hab. Eugeniusz CYRAN

Gramatyka pedagogiczna z elementami gramatyki kontrastywnej i historii języka: prof. UW dr hab. Anna BONDARUK

Historia i Kultura Wielkiej Brytanii: dr  hab.  Andrzej DINIEJKO

Literatura Wielkiej Brytanii: dr hab.Sławomir WĄCIOR

Historia i Kultura Stanów Zjednoczonych: dr Danuta ROMANIUK

Literatura Stanów Zjednoczonych: dr Jacek ROMANIUK

Językoznawstwo i historia języka angielskiego: prof.dr hab. Bogdan SZYMANEK

Pedagogika: prof. Renata Nowakowska -Siuta

Psychologia: dr Piotr Sokołowski 


 
Praktyczne nauczanie języka angielskiego rok I: Stephen P. DAVIES B.A.

Praktyczne nauczanie języka angielskiego rok II: Graham CARR B.A.


INNE FUNKCJE W UKKNJA:

Kierownik praktyk pedagogicznych: mgr Barbara Górska

Opiekunowie praktyk pedagogicznych: dr Piotr SOKOŁOWSKImgr Hanna GOZDAWA - GOŁĘBIOWSKA i mgr Anna WALEWSKA

Koordynator ds. wdrażania programu USOS: dr Małgorzata AL-KHATIB

Koordynator ds. wdrażania procesu procesu bolońskiego: dr Elżbieta SIELANKO - BYFORD

Koordynator programu ERASMUS: dr Danuta ROMANIUK

Koordynator programu MOST : dr Urszula CHYBOWSKA

Kierownik Studiów Podyplomowych: dr jacek ROMANIUK

Zespół ds. Dyplomów:, dr Ewa GUZ - przewodnicząca ,dr Anna Murkowska, dr Urszula Chybowska
 

INNE FUNKCJE W CKNJOiEE UW:

 
Przewodnicząca Sekcji ds. Współpracy z Zagranicą w CKNJOiEE: mgr Janina ZIELIŃSKA (UKKNJF)

Koordynator CKNJOiEE UW ds. lektoratów:
mgr Anna  ŻARNOTAL (UKKNJA)

Koordynator CKNJOiEE UW ds. Uniwersytetu Otwartego: dr Anna MURKOWSKA (UKKNJA)

Pełnomocnik Dyrektora CKNJOiEE UW ds. Rekrutacji: dr Agnieszka SOCHAL (UKKNJN)

Koordynator CKNJOiEE UW ds. dodatkowej specjalności:  mgr Marek BIEDRZYCKI (UKKNJA)