UKKNJA
English

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego

Rekrutacja UKKNJA

Zostań studentem UKKNJA - sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Tablica UKKNJA

Aktualne informacje o zmianach w planie zajęć oraz terminach i wynikach egzaminów.

Nauczyciele akademiccy

Poznaj naszą kadrę dydaktyczną lub pobierz materiały do zajęć.

Start » UKKNJA » Aktualności » UKKNJA ogłasza rekrutację na Studia Podyplomowe w roku akademickim 2017/18

UKKNJA ogłasza rekrutację na Studia Podyplomowe w roku akademickim 2017/18ważne

2017-06-29

Rekrutacja na studia odbywa się w dwóch etapach:
1. Rejestracja w systemie IRK, gdzie kandydat tworzy swoje indywidualne konto a następnie rejestruje się na wybrane studia.

Termin rejestracji: 01.06.2017 (godz. 21.30) – 31.08.2017 (godz. 23.59).

Miejsce rejestracji: irk.podyplomowe.uw.edu.pl

2. W terminie otrzymanym na konto w IRK, kandydat składa w sekretariacie studiów podyplomowych następujące dokumenty:

           - podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK

           - życiorys wygenerowany z systemu IRK

           - zobowiązanie do ponoszenia koszt&oacutnbsp;       

           - odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia oraz kserokopia dyplomu

          - kserokopia dowodu osobistego oraz oryginał do wglądu

          - jedno zdjęcie

          - kserokopia certyfikatu o znajomości języka angielskiego oraz oryginał do wglądu