UKKNJA
English

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego

Rekrutacja UKKNJA

Zostań studentem UKKNJA - sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Tablica UKKNJA

Aktualne informacje o zmianach w planie zajęć oraz terminach i wynikach egzaminów.

Nauczyciele akademiccy

Poznaj naszą kadrę dydaktyczną lub pobierz materiały do zajęć.

Stypendia bilateralne rządowe ważne

16 listopada 2017

UWAGA STUDENCI UKKNJA - PLAN ZAJĘĆ NA SEMESTR LETNI 2017/18ważne

15 listopada 2017

Szkolenie BHP dla studentów I roku w r. akad. 2017/2018ważne

13 listopada 2017

Termin podpinania przedmiotów w UKKNJAważne

27 października 2017

The Volunteer Center of the University of Warsawważne

26 października 2017

Uwaga studenci 2 roku studiów stacjonarnych UKKNJAważne

16 października 2017

II tura rekrutacji na studia niestacjonarne zaoczneważne

08 września 2017

Obowiązkowe zgłaszanie programu do rozliczenia przez studentaważne

01 września 2017

Stypendium ministraważne

01 września 2017

Szczegółowy harmonogram dokumentowania wyników sesji w roku akademickim 2016/2017ważne

01 września 2017

Praktyki absolwenckie Erasmus+ważne

19 lipca 2017

Procedura składania pracy dyplomowejważne

10 maja 2017

Rekrutacja na Program MOST na rok akademicki 2017/2018ważne

06 kwietnia 2017

Oferta bezpłatnych zajęć z języka hiszpańskiego przygotowujących do wyjazdu Erasmusważne

22 lutego 2017

Kurs uzupełniający ECTS za zajęcia WFważne

22 lutego 2017