UKKNJA
English

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego

Rekrutacja UKKNJA

Zostań studentem UKKNJA - sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Tablica UKKNJA

Aktualne informacje o zmianach w planie zajęć oraz terminach i wynikach egzaminów.

Nauczyciele akademiccy

Poznaj naszą kadrę dydaktyczną lub pobierz materiały do zajęć.

KONKURS INTERSTUDENT

28 listopada 2016

Plany zajęć na semestr letni w roku akademickim 2016/2017ważne

16 listopada 2016

Informacje na temat programu MOSTważne

07 listopada 2016

Dar Ambasady USA dla biblioteki UKKNJAważne

18 października 2016

Informacja o szkoleniu BHP dla nowoprzyjętych studentów w roku akad. 2016/17ważne

18 października 2016

Inauguracja roku akademickiego 2016/2017 w Centrumważne

28 września 2016

Obowiązkowe zgłaszanie programu do rozliczenia przez studentaważne

12 lipca 2016

Procedura składania pracy dyplomowejważne

20 maja 2016