UKKNJA
English

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego

Rekrutacja UKKNJA

Zostań studentem UKKNJA - sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Tablica UKKNJA

Aktualne informacje o zmianach w planie zajęć oraz terminach i wynikach egzaminów.

Nauczyciele akademiccy

Poznaj naszą kadrę dydaktyczną lub pobierz materiały do zajęć.

Szczegółowy harmonogram dokumentowania wyników sesji w roku akademickim 2017/18ważne

17 stycznia 2018

Rekrutacja na studia podyplomowe przedłużona!ważne

15 stycznia 2018

Rekrutacja na studia Erasmus w UKKNJAważne

10 stycznia 2018

HARMONOGRAM zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akad. 2017/2018 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych.ważne

08 grudnia 2017

Obowiązkowe zgłaszanie programu do rozliczenia przez studentaważne

08 grudnia 2017

Kurs uzupełniający ECTS za zajęcia WFważne

01 grudnia 2017

Stypendia bilateralne rządowe ważne

16 listopada 2017

Szkolenie BHP dla studentów I roku w r. akad. 2017/2018ważne

01 listopada 2017