UKKNJA
English

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego

Rekrutacja UKKNJA

Zostań studentem UKKNJA - sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Tablica UKKNJA

Aktualne informacje o zmianach w planie zajęć oraz terminach i wynikach egzaminów.

Nauczyciele akademiccy

Poznaj naszą kadrę dydaktyczną lub pobierz materiały do zajęć.

Rekrutacja na studia podyplomowe w UKKNJAważne

17 stycznia 2015

UWAGA studenci II i III roku wszystkich trybów i specjalności - informacja o praktykachważne

17 stycznia 2015

UWAGA STUDENCI I ROKU! Zebranie w sprawie praktyk opiekuńczo-wychowawczych.ważne

17 stycznia 2015

Harmonogram dokumentowania wyników sesji w roku akademickim 2014/2015ważne

12 stycznia 2015

HARMONOGRAM zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akad. 2014/2015 ważne

07 stycznia 2015

UWAGA: Praktyki - nowy druk umowyważne

19 grudnia 2014

Praktyki 2 rokważne

19 listopada 2014

Terminy realizowania wypłat stypendiów socjalnych przez Kwesturę UW w roku akademickim 2014/2015 ważne

18 listopada 2014

Stypendia socjalne - pilny odbiór decyzjiważne

28 października 2014

Harmonogram rejestracji na przedmioty ogólnouniwersyteckie na semestr letni 2014/2015ważne

27 października 2014

Program Most - rekrutacja na semestr letni w roku akademickim 2014/2015ważne

23 października 2014

Szczegółowe informacje na temat programu MOST znajdują się pod

TYM LINKIEM

UWAGA STUDENCI 2 ROKU! OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRAKTYK PEDAGOGICZNYCHważne

21 października 2014

INFORMACJA O ZAPISACH NA PRAKTYKI NA PLATFORMIE COME DLA STUDENTÓW 3 ROKU STUDIÓW STACJONARNYCH UKKNJAważne

20 października 2014

Informacja o szkoleniu BHP dla nowo przyjętych studentów UKKNJA w roku akademickim 2014/2015ważne

13 października 2014

Stypendium rektora dla najlepszych studentówważne

10 października 2014

Ogłoszenie w sprawie praktyk dla studentów II i III roku w roku akademickim 2014/2015ważne

09 października 2014

Bardzo ważne ogłoszenie dla wszystkich studentów UKKNJA w sprawie adresów e-mailważne

08 października 2014

INFORMACJA O ODBIORZE DYPLOMU DLA ABSOLWENTÓW UKKNJA W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014ważne

11 września 2014

Ogłoszenie w sprawie praktyk pedagogicznych w roku akademickim 2014/2015ważne

04 września 2014

Informacja na temat stypendiów ministra na rok akademicki 2014/2015ważne

23 lipca 2014

Obowiązkowe zgłaszanie programu do rozliczenia przez studenta ważne

07 lipca 2014

Kalendarz rejestracji w Uniwersyteckim Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego na semestr zimowy roku akademickiego 2014/2015ważne

06 czerwca 2014

Rekrutacja na program most w roku akademickim 2014/2015ważne

23 kwietnia 2014

Harmonogram rejestracji żetonowych na semestr zimowy 2014/15ważne

03 marca 2014

Oferta praktyk nauczycielskich Erasmus w Irlandiiważne

17 stycznia 2014

Szczegółowy harmonogram dokumentowania wyników sesji w roku akademickim 2013/2014ważne

10 stycznia 2014

Oferta stypendiów zagranicznych Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej na rok akademicki 2014/2015ważne

02 października 2013