UKKNJA
English

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego

Rekrutacja UKKNJA

Zostań studentem UKKNJA - sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Tablica UKKNJA

Aktualne informacje o zmianach w planie zajęć oraz terminach i wynikach egzaminów.

Nauczyciele akademiccy

Poznaj naszą kadrę dydaktyczną lub pobierz materiały do zajęć.

BEZPOŚREDNIA REJESTRACJA NA SEMINARIA DYPLOMOWE w systemie USOSweb na semestr zimowy w roku akademickim 2015/2016ważne

17 czerwca 2015

Oferta wyjazdu do Uniwersytetu Guadalajara,Meksyk dla studentów III rokuważne

16 czerwca 2015

Ogólnouniwersytecka Ankieta Oceniająca Jakość Kształcenia na UWważne

11 czerwca 2015

Zaliczenie przedmiotu Pedagogika szkolna z elementami pedagogiki specjalnej u dr Rafała Bodarskiegoważne

09 czerwca 2015

Kalendarz rejestracji w Uniwersyteckim Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego na semestr zimowy roku akademickiego 2015/2016ważne

08 czerwca 2015

HARMONOGRAM egzaminacyjnej sesji letniej w roku akad. 2014/2015 ważne

08 czerwca 2015

przypomnienie o wygaśnięciu kierunku filologiaważne

08 czerwca 2015

Plany zajęć w semestrze zimowym w roku akademickim 2015/2016ważne

31 maja 2015

Procedura składania pracy dyplomowejważne

27 maja 2015

Komunikat w sprawie składania przez studentów wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta, rozpatrywania wniosków oraz kwaterowania w domach studenta na rok akademicki 2015/2016ważne

24 maja 2015

Harmonogram dokumentowania wyników sesji w roku akademickim 2014/2015ważne

10 marca 2015

Obowiązkowe zgłaszanie programu do rozliczenia przez studentaważne

10 marca 2015

Informacja dla studentów I roku w roku akad. 2014/15 – specjalność: historia i społeczeństwoważne

24 lutego 2015

Program Most - rekrutacja na semestr letni w roku akademickim 2014/2015ważne

23 października 2014

Szczegółowe informacje na temat programu MOST znajdują się pod

TYM LINKIEM

Bardzo ważne ogłoszenie dla wszystkich studentów UKKNJA w sprawie adresów e-mailważne

08 października 2014

Ogłoszenie w sprawie praktyk pedagogicznych w roku akademickim 2014/2015ważne

04 września 2014