UKKNJA
English

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego

Rekrutacja UKKNJA

Zostań studentem UKKNJA - sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Tablica UKKNJA

Aktualne informacje o zmianach w planie zajęć oraz terminach i wynikach egzaminów.

Nauczyciele akademiccy

Poznaj naszą kadrę dydaktyczną lub pobierz materiały do zajęć.

UWAGA STUDENCI II ROKU - DNI WOLNE NA PRAKTYKIważne

18 listopada 2015

Konkurs Interstudentważne

16 listopada 2015

Oferta na parkatyki Erasmus+ w Irlandiiważne

09 listopada 2015

Program MOST- rekrutacja na semestr letni 2015/2016ważne

27 października 2015

Informacja o szkoleniu BHP dla studentów rozpoczynających naukę w UKKNJA w roku akademickim 2015/16 ważne

23 października 2015

Informacja o przedłużeniu terminu dokonywania podpięć przedmiotów na semestr zimowy roku akademickiego 2015/16ważne

23 października 2015

Informacja o podpięciach przedmiotów na semestr zimowy w roku akademickim 2015/16ważne

22 października 2015

Rejestracja na przedmioty ogólnouniwersyteckie na semestr letni 2015/2016ważne

16 października 2015

Oferta stypendiów zagranicznych Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej na rok akademicki 2016/17ważne

12 października 2015

Procedura składania pracy dyplomowejważne

01 września 2015

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016ważne

22 lipca 2015