UKKNJA
English

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego

Rekrutacja UKKNJA

Zostań studentem UKKNJA - sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Tablica UKKNJA

Aktualne informacje o zmianach w planie zajęć oraz terminach i wynikach egzaminów.

Nauczyciele akademiccy

Poznaj naszą kadrę dydaktyczną lub pobierz materiały do zajęć.

Zaproszenie Samorządu Studentów UW na ogólnouniwersytecki wyjazd zerowy dla studentów I rokuważne

15 sierpnia 2015

Sesja poprawkowa dla dodatkowej specjalności: język niemieckiważne

30 lipca 2015

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016ważne

22 lipca 2015

HARMONOGRAM egzaminacyjnej sesji letniej poprawkowej w roku akad. 2014/2015ważne

21 lipca 2015

Harmonogram zaliczeń i egzaminów poprawkowych II specjalności francuskiejważne

19 lipca 2015

Obowiązkowe zgłaszanie programu do rozliczenia przez studentaważne

15 lipca 2015

Harmonogram Dni Adaptacyjnych dla nowo przyjętych studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych w roku akademickim 2015/2016ważne

14 lipca 2015

Harmonogram dokumentowania wyników sesji w roku akademickim 2014/2015ważne

14 lipca 2015

Informacje dla nowo przyjętych studentów UKKNJA w roku akademickim 2015/2016ważne

14 lipca 2015

Godziny pracy sekretariatu ds.studenckich w okresie wakacyjnym ważne

01 lipca 2015

Procedura składania pracy dyplomowejważne

27 maja 2015