UKKNJA
English

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego

Rekrutacja UKKNJA

Zostań studentem UKKNJA - sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Tablica UKKNJA

Aktualne informacje o zmianach w planie zajęć oraz terminach i wynikach egzaminów.

Nauczyciele akademiccy

Poznaj naszą kadrę dydaktyczną lub pobierz materiały do zajęć.

Informacja odnośnie praktyk w ramach programu Erasmus+ważne

06 marca 2018

Termin poprawkowy z praktycznej nauki języka niemieckiego dla specjalności dodatkowej i głównejważne

27 lutego 2018

termin poprawkowy z fonetyki dla dodatkowej specjalności język francuskiważne

27 lutego 2018

Dyżury wykładowców w semestrze letnim 2017/18ważne

16 lutego 2018

HARMONOGRAM zimowej sesji egzaminacyjnej poprawkowej w roku akad. 2017/2018 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wieczorowychważne

16 lutego 2018

Obowiązkowe zgłaszanie programu do rozliczenia przez studentaważne

15 lutego 2018

Szczegółowy harmonogram dokumentowania wyników sesji w roku akademickim 2017/18ważne

15 lutego 2018

Staże studenckie w Kongresie USAważne

30 stycznia 2018

Dyżury wykładowców podczas zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2017/18ważne

26 stycznia 2018

Kwalifikacja Erasmus - KOREKTAważne

23 stycznia 2018

Rekrutacja na studia Erasmus w UKKNJAważne

10 stycznia 2018

Kurs uzupełniający ECTS za zajęcia WFważne

01 grudnia 2017

Stypendia bilateralne rządowe ważne

16 listopada 2017

Szkolenie BHP dla studentów I roku w r. akad. 2017/2018ważne

01 listopada 2017