UKKNJA
English

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego

Rekrutacja UKKNJA

Zostań studentem UKKNJA - sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Tablica UKKNJA

Aktualne informacje o zmianach w planie zajęć oraz terminach i wynikach egzaminów.

Nauczyciele akademiccy

Poznaj naszą kadrę dydaktyczną lub pobierz materiały do zajęć.

PILNE - NOWO PRZYJĘCI STUDENCI!ważne

17 września 2014

Informacja o zapisach na "Warsztaty z animacji kultury" dla studentów 2 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wieczorowych w roku akademickim 2014/2015ważne

15 września 2014

INFORMACJA O ODBIORZE DYPLOMU DLA ABSOLWENTÓW UKKNJA W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014ważne

11 września 2014

Bardzo ważna informacja o płatnościach za studia niestacjonarne wieczorowe i niestacjonarne zaoczne w roku akademickim 2014/2015ważne

10 września 2014

Dodatkowa tura podpięć egzaminów certyfikacyjnych i kursów letnichważne

10 września 2014

Harmonogram egzaminacyjnej sesji letniej poprawkowej w roku akademickim 2013/2014ważne

09 września 2014

Egzamin ustny z PNJA dla I oraz II roku studiów stacjonarnych, wieczorowych i zaocznych ważne

09 września 2014

Zaliczenie poprawkowe z Gramatyki z dr Urszulą Chybowskąważne

06 września 2014

Ogłoszenie w sprawie praktyk pedagogicznych w roku akademickim 2014/2015ważne

04 września 2014

Harmonogram dni adaptacyjnych dla nowo przyjętych studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wieczorowych w roku akademickim 2014/2015ważne

03 września 2014

Harmonogram dni adaptacyjnych dla nowo przyjętych studentów I roku studiów niestacjonarnych zaocznych w roku akademickim 2014/2015ważne

03 września 2014

Zaproszenie na konferencję pt.: "Ewaluacja biegłości językowej - od pomiaru do sztuki pomiaru"ważne

02 września 2014

Druga tura rekrutacji na studia I stopnia w Uniwersyteckim Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiegoważne

02 września 2014

Godziny pracy sekretariatu we wrześniuważne

01 września 2014

Nowo przyjęci studenci studiów stacjonarnych UKKNJA - składanie podań o akademikiważne

25 lipca 2014

Informacja na temat stypendiów ministra na rok akademicki 2014/2015ważne

23 lipca 2014

Obowiązkowe zgłaszanie programu do rozliczenia przez studenta ważne

07 lipca 2014

Informacja o pracy biblioteki UKKNJA w okresie wakacyjnymważne

30 czerwca 2014

UZUPEŁNIENIE 0,5 ECTS ZA WF - KURSważne

26 czerwca 2014

Kalendarz rejestracji w Uniwersyteckim Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego na semestr zimowy roku akademickiego 2014/2015ważne

06 czerwca 2014

REJESTRACJE a PLANY ZAJĘĆ 2014/15ważne

30 maja 2014

BEZPOŚREDNIA REJESTRACJA NA SEMINARIA DYPLOMOWE w systemie USOSweb na semestr zimowy w roku akademickim 2014/2015ważne

27 maja 2014

Rekrutacja na program most w roku akademickim 2014/2015ważne

23 kwietnia 2014

Uwaga studenci UKKNJA!ważne

16 kwietnia 2014

INFORMACJA DLA STUDENTÓW III ROKU 2013/2014 - W SPRAWIE WĄTPLIWOŚCI DOT. UZYSKANIA CERTYFIKACJI JĘZYKOWEJważne

16 kwietnia 2014

Harmonogram rejestracji żetonowych na semestr zimowy 2014/15ważne

03 marca 2014

Prezentacja wymiany Erasmus w UKKNJAważne

01 marca 2014

KODY PROGRAMÓW STUDIÓW DOSTOSOWANE DO KRAJOWYCH RAM KWALIFIKACJIważne

26 lutego 2014

Oferta praktyk nauczycielskich Erasmus w Irlandiiważne

17 stycznia 2014

Szczegółowy harmonogram dokumentowania wyników sesji w roku akademickim 2013/2014ważne

10 stycznia 2014