CKNJOiEE

Rekrutacja CKNJOiEE

Zostań studentem lub słuchaczem studiów podyplomowych Centrum - sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Tablica CKNJOiEE

Aktualne informacje o zmianach w planie zajęć oraz terminach i wynikach egzaminów.

Nauczyciele akademiccy

Poznaj naszą kadrę dydaktyczną lub pobierz materiały do zajęć.

Start » Ważne dokumenty » Ważne dokumenty

Ważne dokumenty

2016-03-03
  • Ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym [zobacz]
  • Statut UW [zobacz]
  • Regulamin Studiów na UW [zobacz]
  • Regulamin Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW [zobacz]
  • Szczegółowe zasady studiowania w  CKNJOiEE [zobacz]
  • Uchwały Rady Centrum [zobacz]
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 stycznia 2012 r.w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela  [zobacz]
  • "Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego" [zobacz]
  • ZARZĄDZENIE NR 11 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie opisu przedmiotu w Uniwersyteckim Katalogu Przedmiotów zamieszczonym w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS) i zgodnym ze standardami Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS)  [zobacz]
  • Sylabus krok po kroku. Praktyczne informacje dotyczące wypełniania formularza opisu przedmiotu wprowadzonego Zarządzeniem nr 11 Rektora UW z dnia 19 lutego 2010 r. [zobacz]