Zawiadomienie Komisji Wyborczej Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego Dot. wyborów Kierowników UKKNJA, UKKNJF, UKKNJN CKNJOiEE UW ważne

29 kwietnia 2016

OGŁOSZENIE WYBORCZE Komisji Wyborczej Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego Dot. wyborów zastępcy Dyrektora CKNJOiEE UW do spraw studenckichważne

29 kwietnia 2016

Zawiadomienie Komisji Wyborczej CKNJOiEE UWważne

29 kwietnia 2016